?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 贵州~织袋的应用范围都有哪些? - 贵州宏业塑料?/title> <meta name="Keywords" content="贵州~织?> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <script> var __CONTEXT_PATH="/cmsadmin"; var _contextPath=""; var _templatePath="/tpl/demogreenhouse/ghyouthful/"; var _resBasePath="/res/demogreenhouse"; var _forbidF5=true;var _forbidCopy=false;var _forbidContextMenu=false; </script> <link href="/template/gzbzdw001/lib/cms.css?4.1.0_0" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script language="javascript" src="/template/gzbzdw001/lib/jquery.js?4.1.0_0"></script> <script language="javascript" src="/template/gzbzdw001/lib/common.js?4.1.0_0"></script> <script language="javascript" src="/template/gzbzdw001/lib/tpl.js?4.1.0_0"></script> <link href="/template/gzbzdw001/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"/> <script type="text/javascript" src="/template/gzbzdw001/lib/png.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/gzbzdw001/lib/iepngfix_tilebg.js"></script> <script type="text/javascript" language="JavaScript" src="/template/gzbzdw001/lib/product.js"></script> <script type="text/javascript" language="JavaScript" src="/template/gzbzdw001/lib/menu.js"></script> <script> function killerrors() { return true; } window.onerror = killerrors; </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top_t"> <div class="top_in"> <div class="lc"> 您好Q欢q光临“贵州宏业塑料厂”网站! </div> <div class="topnav1"> <a href="/weibo/" target="_blank">企业微博</a> | <a href="/sitemap.html" title="|站地图">|站地图</a> | <a href="/sitemap.xml">xml</a> | <a><span style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://www.ylolvtsk.buzz','贵州~织袋的应用范围都有哪些? - 贵州宏业塑料?)">收藏本站</span></a> | <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/16164/stat/"></script> </div> </div> </div> <div id="iwrapper"> <div id="top"> <div class="iheader"> <div class="topnav"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/gzbzdw001/images/search.png" align="top" /> </form> </div> <div id="logo"><img src="/uploads/logo/20140529112025.png" alt="贵州宏业塑料? /></div> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="menu"> <dl> <dd><a href="/" target="" id="current">|站首页</a></dd> <dd><a href="/about/" target="">公司?/a></dd> <dd><a href="/supply/" target="">产品中心</a></dd> <dd><a href="/news/" target="">新闻中心</a></dd> <dd><a href="/buy/" target="">厂房展示</a></dd> <dd><a href="/contact/" target="">联系我们</a></dd> </dl> </div> <div class="banner"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgwidth=1002 var adimgheight=300 var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20140530043817.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20140530043843.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20200929100538.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="'+adimgwidth+'" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> </div> <div class="mainbg"> <div class="main"> <div id="left"> <div class="ititle">新闻cd</div> <div class="leftnav"> <dl> <dt><a href="/news/gsxw/" title="公司新闻">公司新闻</a></dt> <dt><a href="/news/hyxw/" title="行业新闻">行业新闻</a></dt> </dl> </div> <div class="ititle">产品分类</div> <div class="leftnav"> <dl> <dt><a href="/bzdag/" title="贵阳~织袋厂?>贵阳~织袋厂?/a></dt> <dt><a href="/gzbzd/" title="贵州~织?>贵州~织?/a></dt> <dt><a href="/gybzd/" title="贵阳包装?>贵阳包装?/a></dt> <dt><a href="/slbzd/" title="贵阳塑料~织?>贵阳塑料~织?/a></dt> <dt><a href="/gfsfgd/" title="钙粉三复合袋">钙粉三复合袋</a></dt> <dt><a href="/lgjbzd/" title="铝合金包装袋">铝合金包装袋</a></dt> <dt><a href="/fzddbz/" title="服装吨袋包装">服装吨袋包装</a></dt> <dt><a href="/nzfbzd/" title="d_包装袋">d_包装袋</a></dt> <dt><a href="/dxdlbz/" title="늺늼包装">늺늼包装</a></dt> <dt><a href="/dmspd/" title="大米食品?>大米食品?/a></dt> <dt><a href="/hfdhd/" title="化肥石灰?>化肥石灰?/a></dt> <dt><a href="/lfbzd/" title="包装?>包装?/a></dt> <dt><a href="/zsggd/" title="U塑盖光?>U塑盖光?/a></dt> <dt><a href="/hbd/" title="环保?>环保?/a></dt> <dt><a href="/dd/" title="吨袋">吨袋</a></dt> </dl> </div> <div class="ititle">联系我们</div> <div class="leftnav"> <p>联系人:林经?/p> <p>手机Q?3985521552</p> <p>电话Q?00-013-0057</p> <p>传真Q?851-83716803</p> <p>邮箱Q?a href="mailto:375508671@qq.com">375508671@qq.com</a></p> <p>|址Q?a href="http://www.ylolvtsk.buzz">www.ylolvtsk.buzz</a></p> <p>地址Q贵州省龙里?谯?24厉K贵阳I港产业园AQ?</p> </div> </div> <div id="right"> <div class="ititle">新闻详细</div> <div class="content"> <h1>贵州~织袋的应用范围都有哪些?</h1> <h6>发布旉Q?020-06-03</h6> <div class="detail" id="zoom"><p><span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">    <b>贵州~织?/b>的应用范围都有哪?贵州~织袋按主要材料构成丙烯袋、聚乙烯?按缝制方法分为缝底袋、缝边底?目前q泛应用于肥料、化工品等物品的一U包装材?其主要生产工艺是利用塑料原料l挤膜、切剌Ӏ单向拉ؓ扁丝,l过l纬~织得到产品,一般称为编l袋.</span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">    应用范围:</span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">    蔬菜{农业品包?/span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">    再后取代U制水惔包装?</span><br /> <p> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">    ׃制品资源和h格问?我国每年?0亿条~织袋用于水泥包?占散装水泥包装的85%以上,随着柔性集装袋的开发应?塑料~织集装装袋q泛用于上,交通运输包装工农业产品,在农产品包装?<a href="/supply/59.html" target="_blank">塑料~织?/a>已经q泛用于水品包装、禽c饲料包?L场的覆盖材料,农作物种植的遮阳,防风,防雹等材料.常见产品:饲料~织袋、化工编l袋、腻子粉~织袋、尿素编l袋、蔬菜网D、水果网D{?</span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;"></span><img src="/uploads/image/20200603/20200603142132_1878.jpg" alt="贵州~织? width="533" height="300" title="贵州~织? align="" /> </p> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">    食品包装</span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">    c뀁面_等食品包装逐渐采用~织袋包?常见的编l袋?大米~织袋、面_编l袋、玉c编l袋{编l袋</span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">    岩土工程</span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">    ?0q代开发土工布以来,拓宽了塑料编l物的应用领?q泛用于水利、电力、公路、铁路、v港、矿山徏{、军事的工程?在这些工E中,土工合成材料hqo、排水、加强、隔R防渗等功能,塑料土工布就是合成土工材料的一U?</span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">    旅游q输</span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">    旅游业中的时帐遮阳伞,各种旅行包、旅行袋,都有塑料~织物应?各种布q泛用于q输及储存的覆盖材料,取代了易于霉烂笨重的织布.施工中的围栏、网|等也广泛应用于塑料~织?常见的有:物流袋、物包装袋、货q袋、货q包装袋{?/span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">    日常生活用品</span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">    做工?务农?q货?赉的大多数人用塑料~织制品,商店?库房?家舍?到处都有塑料~织制品.化纤地毯的衬垫材料也被塑料编l物取代,如购物袋、超市购物袋,市环保购物?用于物流q输的货q编l袋,物流~织?6、抗z物?/span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">    抗洪救灾~少不了~织?堤坝、河岸、铁路、公路的修徏中也~少不了~织?是防讯~织?防旱~织袋、防z编l袋.</span><br /></p><p><div>上一?<a href="257.html">贵阳~织袋包装主要有哪几个特?/a></div> <div>下一?<a href="255.html">贵州~织袋厂家原材料的?/a></div> </p> <div class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%b9%f3%d6%dd%b1%e0%d6%af%b4%fc'>贵州~织?/a>,<a href='/key.aspx?k=%b9%f3%d6%dd%b1%e0%d6%af%b4%fc'>贵州~织?/a>,</div> </div> </div> <div class="ititle_b">相关新闻</div> <div class="pinglist"> <ul> <li><a href="/news/281.html">贵州~织袋裁切质量媄响因?/a></li> <li><a href="/news/277.html">贵州~织袋的透气性能</a></li> <li><a href="/news/274.html">贵州~织袋在使用的时候给我们带来哪些好处</a></li> <li><a href="/news/272.html">贵州~织袋存储时应注意哪些事?/a></li> </ul> </div> <div class="ititle_b">相关产品</div> <div class="c_product_b"> <div> <h2><a href="/supply/79.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/16164/20140530035024.jpg?path=www.ylolvtsk.buzz/uploads/cp/20140530035024.jpg" alt="口碑好的贵阳~织袋厂? width="120" height="120" onload="imgZoomer(this,120,120)" /></a></h2> <h3><a href="/supply/79.html">口碑好的贵阳~织袋厂?/a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/78.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/16164/20140530034705.jpg?path=www.ylolvtsk.buzz/uploads/cp/20140530034705.jpg" alt="贵阳~织袋厂家哪家好" width="120" height="120" onload="imgZoomer(this,120,120)" /></a></h2> <h3><a href="/supply/78.html">贵阳~织袋厂家哪家好</a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/76.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/16164/20140530032419.jpg?path=www.ylolvtsk.buzz/uploads/cp/20140530032419.jpg" alt="贵州~织袋h? width="120" height="120" onload="imgZoomer(this,120,120)" /></a></h2> <h3><a href="/supply/76.html">贵州~织袋h?/a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/75.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/16164/20140530032143.jpg?path=www.ylolvtsk.buzz/uploads/cp/20140530032143.jpg" alt="贵州~织袋批? width="120" height="120" onload="imgZoomer(this,120,120)" /></a></h2> <h3><a href="/supply/75.html">贵州~织袋批?/a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/74.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/16164/20140530032003.jpg?path=www.ylolvtsk.buzz/uploads/cp/20140530032003.jpg" alt="贵州~织袋厂? width="120" height="120" onload="imgZoomer(this,120,120)" /></a></h2> <h3><a href="/supply/74.html">贵州~织袋厂?/a></h3> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> <div id="footer"> <div class="footnav"> <a href="/">首页</a> | <a href="/about/">走近我们</a> | <a href="/news/">新闻资讯</a> | <a href="/supply/">产品中心</a> | <a href="/contact/">联系我们</a> | <a href="#">q回剙</a> | <a href="/3g/"target="_blank">手机|站</a> <div class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1000416445'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1000416445%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2014-05-09/"></script> Powered by <a title="企业pȝ" target="_blank">{lpȝ</a> <a target="_blank"></a> </div> <div class="copyright"><div> Copyright www.ylolvtsk.buzz(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 贵州宏业塑料? 关键?<a href="http://www.ylolvtsk.buzz">贵州~织?/a>, <a href="http://www.ylolvtsk.buzz">贵阳包装?/a>, <a href="http://www.ylolvtsk.buzz">贵州~织袋厂?/a>, <a href="http://www.ylolvtsk.buzz">贵阳~织袋厂</a>, <a href="http://www.ylolvtsk.buzz">贵州包装?/a>, <a href="http://www.ylolvtsk.buzz">贵州~织袋厂</a> {?Ƣ迎来电咨询!    <div class="cityspread"> <strong>热门城市推广: </strong> <a href="/city_index.aspx?city=guizhou" title="贵州" target="_blank" rel="nofollow">贵州</a> <a href="/city_index.aspx?city=guiyang" title="贵阳" target="_blank" rel="nofollow">贵阳</a> <a href="/city_index.aspx?city=anshun" title="安顺" target="_blank" rel="nofollow">安顺</a> <a href="/city_index.aspx?city=kaili" title="凯里" target="_blank" rel="nofollow">凯里</a> <a href="/city_index.aspx?city=douyun" title="都匀" target="_blank" rel="nofollow">都匀</a> <a href="/city_index.aspx?city=xingyi" title="兴义" target="_blank" rel="nofollow">兴义</a> <a href="/city_index.aspx?city=zunyi" title="遵义" target="_blank" rel="nofollow">遵义</a> <a href="/city_index.aspx?city=liupanshui" title="六盘? target="_blank" rel="nofollow">六盘?/a> <a href="/city_index.aspx?city=tongren" title="铜仁" target="_blank" rel="nofollow">铜仁</a> <a href="/city_index.aspx?city=bijie" title="毕节" target="_blank" rel="nofollow">毕节</a> <a href="/city_index.aspx?city=qianxi" title="黔西" target="_blank" rel="nofollow">黔西</a> </div> </div></div> </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> </div> <a href="http://www.ylolvtsk.buzz/"><span class="STYLE1">׷ÿ6Ԫ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.130642.tw">(^O^)MGƽʿ</a> <a href="http://www.457486.tw">ƵƱѯ</a> <a href="http://www.138005.tw">(^O^)MGƸСֹ</a> <a href="http://www.380235.tw">3ʱ</a> <a href="http://www.nxabce.tw">ƱͣϢ</a> <a href="http://www.575455.tw">(*^^*)MGʯҳ</a> <a href="http://www.125353.tw">(ަأ)MGŸ_°</a> <a href="http://www.542629.tw">Ϻ3¿</a> <a href="http://www.503662.tw">(*^^*)MGٿapp</a> <a href="http://www.542712.tw">(^O^)MGɭ֮_</a> <a href="http://www.239925.tw">(^O^)MGʨֹ</a> <a href="http://www.515216.tw">ڷɿƵ</a> <a href="http://www.992771.tw">ȹƱ-Ƶʹ-ֻ滶ӭ</a> <a href="http://www.286158.tw">ֲһֲ</a> <a href="http://www.715902.tw">ຣ323տ</a> <a href="http://www.224262.tw">(*^^*)MGʱⱬִ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>